+358 46 922 2922 toimisto@mercatoria.fi

Asianajotoimisto Mercatoria Oy –
asiantuntevat asianajajat palveluksessasi Espoossa!

Asianajotoimisto Mercatoria Oy on liike-elämän juridiikkaan erikoistunut toimisto.
Meille asianajajapalvelut merkitsevät liittoutumista yhteisen asian ympärille.
Uskomme henkilökohtaiseen palveluun.

Asiakaskuntamme rakentuu pääosin pienistä sekä keskisuurista yrityksistä,
mutta neuvomme lisäksi yksityisiä henkilöitä kaikilla oikeuden eri aloilla.

Palvelemme kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaitamme ehdottoman luottamuksellisesti. Tarjoamme kokonaisvaltaista oikeudellista neuvontaa.

 

palvelumme /

YRITYKSEN LAKIASIAT
Palvelemaan kokonaisvaltaisesti eri alojen yrityksiä. Vastaamme liiketoimintojen kokonaisjärjestelyistä, mutta myös yksittäisistä sopimuksista, yhtiöjärjestelyistä sekä riitatilanteista.

RIITOJEN RATKAISU
Huolehdimme  oikeudenkäynneistä sekä välimiesmenettelyistä.

KIINTEISTÖ- JA YMPÄRISTÖOIKEUS
Rakentamista sekä kiinteistöjärjestelmää koskevaa neuvontaa. Ympäristö- sekä luonnonsuojeluoikeudelliset kysymykset.

TAVARAMERKIT JA MARKKINOINTIOIKEUS
Tavaramerkkien rekisteröinnit, patentit sekä immateriaalioikeudet.

SIVIILIOIKEUDEN KYSYMYKSET
Miten omaisuus jaetaan, miten sopimukset pidetään ja miten kiinteistö puolitetaan? Autamme sinua kohtaamaan jokapäiväisiä juridiikkaan liittyviä tilanteita.

ENERGIAOIKEUS
Energian tuottaminen, kuljettaminen sekä lupahankinta. Mercatoria on erikoistunut uusiutuvaan energiaan.

EU- JA KILPAILUOIKEUS
Euroopan unionin sisäisen liiketoiminnan järjestäminen sekä liiketoiminnan laahentamiseen liittyvä neuvonta. Neuvomme myös Euroopan ulkopuolisia yhtiöitä niiden tullessa ja toimiessa Euroopan sisämarkkinoilla.

YHTIÖTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN, MUUTTAMINEN SEKÄ KONKURSSITILANTEET
Neuvomme liitetoimintaa käynnistettäessä, sitä muuttettaessa sekä liiketoiminnan päättämisessä.

M&A
Asianajajamme avustavat osakekaupoissa sekä yhtiötoiminnan uudelleenjärjestelemisessä.

RAKENTAMINEN
Lupien hankinta, rekisteröinti, kaavojen hallinta sekä avustaminen rakennustoimintaan liittyvässä juridiikassa.